AUTOMATION IN THE MACHINING WORLD

MAS - AUTOMATIONRobotizované pracoviště

 

S ohledem na stále rostoucí požadavky na zeštíhlení výroby a maximální vytížení strojů, nabízí KOVOSVIT MAS a.s. robotizaci a automatizaci ke svým obráběcím strojům. Tato řešení jsou zpravidla koncipována jako „Projekt na klíč“ dle individuálních požadavků zákazníka.

Hlavním cílem je maximálně efektivní výroba pro jednotlivé obráběcí stroje nebo ucelené výrobní buňky.

 

 

 více informací

Automatizované výrobní linky

Automatizované výrobní linky jsou vyšším stupněm automatizované výroby. KOVOSVIT MAS a.s. nabízí kompletní řešení investičních „Projektů na klíč“ dle individuálních potřeb zákazníka, včetně automatizace a dodávky strojů nad rámec výrobního sortimentu KOVOSVIT MAS a.s., přičemž garantujeme funkčnost celého investičního projektu.

Hlavním cílem je maximálně efektivní proces pro celou technologii výrobku včetně kontroly kvality, konzervace, balení, zavedení manažerského reportingu a atd.

 

více informací

Technologické celky bez automatizace

KOVOSVIT MAS a.s. nabízí inženýring a realizace investičních „Projektů na klíč“ zkušenými odborníky, kteří analyzují a zajistí optimální technologii a nastavení výroby daného produktu včetně dodávky strojů a zařízení nad rámec výrobního sortimentu KOVOSVIT MAS a.s., přičemž garantujeme funkčnost celého investičního projektu.

Hlavním cílem je pro zákazníka najít a implementovat optimální technologii výroby požadovaného výrobku, zavedení organizace práce, logistiky materiálu a nástrojů, například v rámci celé výrobní haly.

Více informací

 
Videa:

 

 

Robotické zakládací stanoviště pro stroje řady MCV

 

Ekonomické přínosy robotizace 

 

Pro více informací prosím navštivte naše stránky masautomation.cz