MACHINE YOUR FUTURE

O SPOLEČNOSTI

SPOLEČNOST MÁ VÍCE JAK 80 LETOU TRADICI VE VÝROBĚ A VÝVOJI OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

Společnost má více jak 80 letou tradici ve výrobě a vývoji obráběcích strojů. Je nositelem mnoha ocenění za technický přínos ve vývoji obráběcích strojů v České republice. Svým výrobním sortimentem se orientuje hlavně na subdodavatele pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský průmysl. KOVOSVIT MAS nabízí svým zákazníkům komplexní služby, individuální řešení, flexibilitu, výrobky té nejvyšší kvality.

Textové podklady pro mediální články a další využití.

Historie KOVOSVIT MAS

Počátky vzniku společnosti KOVOSVITU MAS se datují k červnu 1939, kdy byla zahájena výstavba Baťových závodů v Sezimově Ústí. Téměř o půl roku později, v prosinci roku 1939 začala výroba prvních obráběcích strojů. Přibližně v této době také vzniklo logo - značka MAS, což tehdy znamenalo Moravské a Slovenské strojírny (obdobný závod byl postaven v té době i na Slovensku). Od roku 1940 disponuje společnost vlastní slévárnou, která zde aktivně funguje do dnešní doby. V následujícím období byla do Sezimova Ústí ze Zlína přesunuta výroba revolverových a hrotových soustruhů a radiální vrtačky. Od roku 1945 se pak rozvíjí výroba radiálních vrtaček vlastního vývoje. Jako doplňkový produkt byla zavedena v období 1941 – 1942 i výroba jízdních kol.

V roce 1949 vzniká národní podnik Kovosvit Sezimovo Ústí. V této době zde pracovalo již 1700 zaměstnanců. V 50. letech se podnik zabývá především výrobou horizontálních vrtaček a těžkých hoblovek. Dále byla zahájena výroba soustružnických automatů. S rozvojem elektroniky v 60. letech začíná samostatný vývoj a výroba numericky řízených strojů, označované jako NC stroje. V 80. letech slaví Kovosvit i mezinárodní úspěchy. Mnohé stroje získaly Zlatou medaili na mezinárodních veletrzích v Brně a v Lipsku. Průlomovým výrobkem se pak v této době stalo univerzální soustružnicko frézovací centrum MCSY 50 a MCSY 80. Kovosvit takto zvolenou koncepcí stroje předběhl svoji dobu.

V dalších letech pak dochází k postupnému zdokonalování těchto numericky řízených strojů.

Současnost KOVOSVIT MAS

KOVOSVIT MAS za poslední čtyři roky značně posílil svoji pozici na světovém strojírenském trhu a v současné době je lídrem ve výrobě multifunkčních obráběcích stojů v České republice.

První polovina 90. let je ve znamení restrukturalizace podniku, hledání nových trhů a zásadní změnou výrobního sortimentu. Společnost se soustředila na vývoj a výrobu CNC strojů, jejichž řídicí systémy umožňují plně automatický provoz. S nástupem 21. století firma stále více reaguje na požadavky trhu a zákazníků zvyšováním produktivity a snižováním výrobních nákladů. Do výroby se dostávají víceosé stroje umožňující komplexní obrábění a stroje vyráběné na základě specifických požadavků zákazníka.

Celosvětová ekonomická krize se nevyhnula ani společnosti KOVOSVIT MAS. Zlomovým rokem pro růst pak byl rok 2011, kdy se dostala z krize a z červených čísel do černých a v oblasti ekonomických výsledků KOVOSVIT MAS potvrdil 35% nárůst obratu oproti roku 2010. Původní plán tržeb 1,1 mld. korun dosáhl skutečnost 1,25 mld. korun. KOVOSVIT MAS vykázal v roce 2011 zisk ve výši 64,2 mil. korun. Ekonomické výsledky KOVOSVITU MAS v roce 2012 představovaly 21% nárůst obratu oproti roku 2011. Původní plán tržeb 1,46 mld. korun byl překročen na 1,52 mld. korun. V roce 2013 dále tržby rostly a činily více než 1,75 miliardy korun. V roce 2014 byly tržby navýšeny téměř o 21 procent na 2, 2 miliardy korun.

Od roku 2011 začala společnost masivně investovat do výroby, inovativních technologií, rekonstrukce výrobních prostor, včetně administrativních. Od tohoto roku v průměru ročně proinvestuje téměř 220 miliónů korun.

Výroba je soustředěna z 60% na multifunkční a pětiosé stroje (hi-tech), 40% tvoří standardní CNC obráběcí centra a soustruhy. V těchto segmentech výroby je KOVOSVIT MAS jedním z šesti světových výrobců, které tyto hi-tech technologie vyrábí.

Obchodní strategie a aktivity KOVOSVIT MAS

Mezi klíčové odbytové trhy patří Česká republika a Slovensko. V zahraničí je to Společenství nezávislých států (SNS) a Polsko. Rozvoj nových odbytových teritorií a další aktivity na trzích jsou orientovány směrem na posílení pozice v EU a dále do Indie, Číny, Turecka a Ameriky.

Co se týká struktury zakázek a subdodávek KOVOSVITU MAS tak cca z 20 % produktů jde do automobilového průmyslu, 20% do energetiky a 50% do dalších odvětví strojírenství, tzn. těžebního, zbrojařského a železničního průmyslu. V roce 2012 se podařilo uskutečnit zajímavé zakázky v těžebním průmyslu, ve výrobě obráběcích strojů a v energetice.

V roce 2013 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně získala společnost KOVOSVIT MAS Zlatou medaili v kategorii inovace.

Zaměstnanost KOVOSVIT MAS

KOVOSVIT MAS je jeden z největších zaměstnavatelů v Jihočeském regionu. V současné době má téměř 600 zaměstnanců. Od roku 2011 společnost navýšila počty svých zaměstnanců téměř o 200.

Společenská odpovědnost KOVOSVIT MAS

KOVOSVIT MAS navazuje na tradici Tomáše Bati, zakladatele firmy, který své aktivity směřoval do veřejné činnosti ve prospěch regionu a svých zaměstnanců.

Společnost KOVOSVIT MAS dále podporuje konkrétní projekty z oblasti kultury, sportu, filantropie a další potřebné aktivity. Tím se podílí na zlepšení životní úrovně občanů a také rozvoji regionu. KOVOSVIT MAS vnímá veřejně prospěšnou činnost jako nedílný rys podnikání.

Za poslední roky KOVOSVIT MAS uvolnil nemalé finanční prostředky na různé projekty, lokální kulturní akce a festivaly jako např. Festival vína, Reprezentační slavnosti piva, nákup radiochirurgického skalpelu, včetně příslušenství pro gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Tábor. Mezi podporované neziskové organizace patří Cheiron T, o.p.s., Fokus Tábor, Domácí hospic Jordán, o.p.s., Rodičovské centrum Radost, o.s. a Centrum Kaňka. V rámci sportovních organizací dostávají od KOVOSVITU dlouhodobou finanční podporu FC MAS Táborsko, a.s., TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, HOCKEY CLUB TÁBOR, o.s., TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Tábor, plavecký oddíl a TJ Vodní stavby Tábor a oddíl atletiky.

KOVOSVIT MAS si váží svých zaměstnanců, a proto pro ně a jejich rodinné příslušníky pořádá tematicky zaměřené akce. Jedná se například o sportovní den s názvem KOVÁK CUP, Mikulášské setkání, firemní ples a Den otevřených dveří s bohatým programem i pro širokou veřejnost. V tomto trendu chce společnost pokračovat i nadále.

Vize společnosti

KOVOSVIT MAS se chce především orientovat na potřeby zákazníka a pro-zákaznicky orientovaný přístup. K dosažení této strategie preferuje možnosti nabídnout zákazníkovi kompletní servis a řešení, které spočívá nejen v prodeji stroje, ale v přípravě technologií, servisu, financování a řízení výroby.

Společnost KOVOSVIT MAS má dlouholetou tradici ve výrobě obráběcích strojů. Je nositelem mnoha ocenění za technický přínos ve vývoji obráběcích strojů v České republice. Svým výrobním sortimentem se orientuje hlavně na subdodavatele pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský průmysl. Zákazníkům nabízí komplexní služby, individuální řešení, flexibilitu, výrobky té nejvyšší kvality a odpovídající servis. KOVOSVIT MAS si v minulosti, tak i v současné době klade za cíl vytvoření pevného a dlouhodobého vztahu se svými zaměstnanci, zákazníky a partnery, díky čemuž je zajištěn kontinuální růst společnosti.