MACHINE YOUR FUTURE

ET-LINK

COMPLIANCE PROGRAM

Korupce je pro účel protikorupčního programu společnosti KOVOSVIT MAS se sídlem náměstí Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí II, Česká republika (dále jen „KOVOSVIT MAS“) definována jako jednání, při kterém dochází ke zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v rozporu s právním řádem, etickými pravidly a na úkor organizací, v nichž (nebo pro které) ten, kdo se korupce dopouští, působí.

Společnost KOVOSVIT MAS se rozhodla přistoupit k protikorupčnímu programu, jehož účelem je:

 

a) minimalizovat korupční rizika v obchodní činnosti společnosti KOVOSVIT MAS,

b) preventivně působit proti korupčním rizikům uvnitř společnosti KOVOSVIT MAS při zajišťování produktů a služeb,

c) jako významný podnik českého průmyslu dát příklad, jak v prevenci korupce a neetického jednání postupovat.

Protikorupční program společnosti KOVOSVIT MAS se skládá z:

 

etického kodexu zaměstnanců společnosti KOVOSVIT MAS, jehož speciální část je věnována i oblasti veřejných zakázek,

 

etické linky, na kterou může kdokoliv nahlásit podnět na korupční či neetické jednání v souvislosti s činností společnosti KOVOSVIT MAS,

 

souboru procesů a opatření k vyhodnocování korupčních rizik podle činností podniku, skupin zaměstnanců či odlišností trhů, na kterých společnost KOVOSVIT MAS působí.