MACHINE YOUR FUTURE

Jak odevzdat podnět

Váš podnět lze podat následujícími způsoby:

  1. E-mailem na adresu etika@kovosvit.cz. Do 48 hodin po podání získáte potvrzení, že Váš podnět byl přijat a je řešen. Ve lhůtě 14 dní ode dne potvrzení o přijetí podnětu budete informováni, jak bylo s podnětem naloženo, případně v jaké fázi řešení je. Po vyřešení podnětu budete informováni o výsledku vyřešení podnětu.
  2. Telefonem na číslo: +420 601 316 118. Pokud se přímo nedovoláte příjemci, Vaše zpráva bude automaticky nahrána na záznamník a převedena do elektronické podoby. Pokud uvedete ve své telefonické zprávě svůj zpáteční e-mailový kontakt, do 48 hodin po podání získáte potvrzení, že Váš podnět byl přijat a je řešen. Ve lhůtě 14 dní ode dne potvrzení o přijetí podnětu budete informováni, jak bylo s podnětem naloženo, případně v jaké fázi řešení je. Po vyřešení podnětu budete informováni o výsledku vyřešení podnětu.

Podnět můžete podat pod vlastním jménem či anonymně.

Váš podnět přijímá manažer ET-LINK, tj. personální ředitel společnosti KOVOSVIT MAS, který úzce spolupracuje s vedením celé společnosti. Podnět bude nestranně a objektivně zhodnocen a následovně vyřešen.

Podávat podněty jsou oprávněni zaměstnanci společnosti KOVOSVIT MAS, zákazníci, dodavatelé a kdokoliv, kdo má zájem na etickém jednání společnosti KOVOSVIT MAS.

Co by měl podnět obsahovat:

  • Jméno podávajícího, funkce (pokud tyto informace chce uvést)
  • Téma, kterého se podnět týká (viz definice neetického jednání či vlastní téma)
  • Osoba, které se podnět týká (pokud konkrétně existuje)
  • Kdy se daný problém vyskytl
  • Samotný podnět

Při podávání podnětu prosím sami postupujte dle etického kodexu společnosti KOVOSVIT MAS. Uvádějte informace pravdivé, reálné a nezkreslené. Případné zjištění nekorektního jednání, podávání lživých informací či úmyslné poškozování jiných osob může toto jednání vést k osobním postihům.