MACHINE YOUR FUTURE

Otázky a odpovědi

K čemu slouží ET-LINK?

Vaše podněty přijímá manažer ET-LINK, personální ředitel KOVOSVIT MAS a následně je řeší a vyhodnocuje spolu s kompetentními osobami uvnitř i vně celé společnosti. Řešení podnětů z vysoké úrovně vedení společnosti zaručuje spravedlivé a nestranné hodnocení všech příspěvků, nehledě na původ či obsah.

Kdo vyhodnocuje podané podněty?

Vaše podněty přijímá manažer ET-LINK, personální ředitel společnosti KOVOSVIT MAS a následně je řeší a vyhodnocuje spolu s kompetentními osobami uvnitř i vně celé společnosti KOVOSVIT MAS. Řešení podnětů z vysoké úrovně vedení společnosti KOVOSVIT MAS zaručuje spravedlivé a nestranné hodnocení všech příspěvků, nehledě na původ či obsah.

 

Za jak dlouho získám odpověď?

Rychlost odpovědi závisí na vnějších faktorech, jako je momentální počet řešených příspěvků, závažnost apod. Odpověď obdržíte zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení potvrzení o přijetí podnětu.

Kdo může podat podnět?

ET-LINK je primárně určen zaměstnancům společnosti KOVOSVIT MAS, avšak podněty může podávat každý, kdo má zájem na dobrém jménu společnosti KOVOSVIT MAS.

Je podání skutečně anonymní?

Ano, diskrétnost slouží zvláště pro situace, kdy z nějakého důvodu cítíte obavu či možnost postihu za podání Vašeho podnětu. Nikdo nebude zjišťovat, ze které IP adresy byl e-mail odeslán.

Jak zjistím výsledek?

Pokud jste podnět podali e-mailem, odpověď Vám bude doručena na adresu, ze které byl odeslán. V případě potřeby, a pokud uvedete svoji identitu, může být podnět šetřen i přímo ve spolupráci s Vámi.