MACHINE YOUR FUTURE

Filozofie

VIZE, MISE, STRATEGIE

Strategií společnosti je silná orientace na potřeby zákazníka a prozákaznicky orientovaný přístup. K dosažení strategie hledáme především argumenty v oblastech a v možnostech nabídnout zákazníkovi kompletní servis a řešení, které spočívá nejen v prodeji stroje, ale v přípravě technologií, servisu, financování a řízení výroby.

VIZE - OBRÁBÍME VAŠI BUDOUCNOST - MACHINE YOUR FUTURE

Společnost KOVOSVIT MAS, je jedním z předních evropských dodavatelů technologie obrábění a výrobcem obráběcích strojů s celoevropskou působností. Klademe si za cíl vytvoření pevného a dlouhodobého partnerského vztahu se svými zaměstnanci, zákazníky a partnery, který nám dá základ pro kontinuální růst společnosti.

 • Spokojenost a dlouhodobý vztah se zákazníkem
 • Perfektní kvalita našich produktů
 • Kontinuální inovace a modernizace
 • Rychlý servis a poradenství
 • Nejlepší řešení na trhu

Spokojenost a dlouhodobý vztah s našimi zákazníky stavíme na perfektní kvalitě našich výrobků, které prochází kontinuální inovací a modernizací. Svým flexibilním přístupem, rychlým servisem a poradenstvím přinášíme zákazníkům pod značkou MAS nejlepší řešení na trhu.

HODNOTY

 • Profesionální
 • Inovativní
 • Vstřícný

POLITIKA JAKOSTI

 

Skupina společností KOVOSVIT, jako přední evropský výrobce, dodavatel obráběcích strojů, technologií obrábění a výrobce odlitků z šedé a tvárné litiny je si plně vědoma, že systém řízení dle mezinárodně uznávaného standardu normy ČSN EN ISO 9001 tvoří základ pro kontinuální růst společností, vytváří podmínky pro zdokonalování se ve všech oblastech činnosti, podporuje setrvalý rozvoj kvality výrobků a služeb.

Aktivní rozvoj Systému řízení jakosti (QMS) je nedílnou integrální součástí řízení společnosti a je managementem aktivně aplikován do všech externích vztahů, tj. do vztahů se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci i státní správou a samosprávou.

 

Představenstva společností KOVOSVIT spolu s výkonnými vedeními, na základě toho přijímají závazky poskytovat výrobky a služby v souladu s požadavky zákazníků vždy na vysoké technické a technologické úrovni při současném zachování vzájemné výhodnosti obchodních vztah a souběžného trvalého zlepšování jakosti svých výrobků a služeb.

 

K zavedení výše uvedeného představenstva spolu s vedeními společností stanovují cíle, cílové hodnoty a programy, zajišťují periodickou kontrolu plnění cílů a při odchylkách a neplnění zavádějí opatření k nápravě.  Hlavní principy politiky jakosti jsou:

 

 1. CÍLE JAKOSTI jsou zpracovány v souladu s Business plánem (BP) a strategickými cíli společnosti;
 2. STABILITA JAKOSTI VYRÁBĚNÉHO SORTIMENTU je zabezpečována jejím trvalým vyhodnocováním a zlepšováním;
 3. Do vývoje a inovací dodávaného sortimentu, včetně nových výrobků a služeb, jsou zohledňovány POŽADAVKY A POTŘEBY ZÁKAZNÍKŮ a tím zlepšovány jeho UŽITNÉ VLASTNOSTI;
 4. Servisní a poradenské služby jsou systematicky zdokonalovány, se zaměřením na POTŘEBY ZÁKAZNÍKA;
 5. SPOLUPRÁCE S DODAVATELI je rozvíjena s cílem tvorby příznivého prostředí pro dlouhodobě důvěryhodné vztahy prospěšné rozvoji jakosti a růstu technické úrovně výrobků a služeb;
 6. Pro splnění cílů a cílových hodnot jsou plánovány a následně poskytovány nezbytné ZDROJE společnosti;
 7. Aktivní spolupráce se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy, které působí v dosahu společnosti a snižování rizika poškození okolního životního prostředí;
 8. Podpora rozvoje způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce- ochrana zdraví zaměstnanců a účinná prevence předcházení úrazům.
 9. Zajištění systému managementu bezpečnosti osobních údajů. GDPR zavádíme jako ucelený systém s provázanými řídicími dokumenty (politika, směrnice, návodky) a záznamy.

Od všech zaměstnanců společností Představenstva spolu s výkonnými vedeními očekávají přijetí a naplňování výše uvedených principů Politiky jakosti. Dále je úkolem všech zaměstnanců výše uvedené principy trvale aplikovat při své každodenní činnosti ve firmě.