MACHINE YOUR FUTURE

Historie společnosti

 

Společnost má 79letou tradici ve výrobě a vývoji obráběcích strojů. Je nositelem mnoha ocenění za technický přínos ve vývoji obráběcích strojů v České republice. Svým výrobním sortimentem se orientuje hlavně na subdodavatele pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský průmysl. KOVOSVIT MAS nabízí svým zákazníkům komplexní služby, individuální řešení, flexibilitu, výrobky té nejvyšší kvality.

21. století a současnost

 

Firma reaguje na požadavky trhu a zákazníků – zvyšování produktivity a snižování výrobních nákladů. Do výroby se dostávají víceosé stroje umožňující komplexní obrábění součásti na jedno upnutí a stroje vyráběné na základě specifických požadavků zákazníka ROLLER 2800 a SPH 50 DS.

2015

 • modernizace strojního vybavení výrobních prostor
 • investice ve slévárně a logistice

2014

 • dokončení rozsáhlé modernizace 5.etáže a zákaznického centra v administrativní budově
 • výstavba nového vchodu do administrativní budovy
 • investice do strojního parku ve výrobních halách
 • oslava 75. výročí založení společnosti
 • vznik divize MAS Automation

2013

 • dokončena výstavba nových moderních vstupních prostor do areálu
 • rozsáhlé investice ve výrobě (slévárna a těžké haly)
 • pětiosé vertikální obráběcí centrum MCU 1100V-5X získává Zlatou medaily na veletrhu MSV Brno

2012

 • 20.7.2012 založení dceřiné společnosti MTE KOVOSVIT MAS v Azově v Rusku
 • neustálé rozšiřování sortimentu o High-tech stroje
 • multifunkční soustružnicko-frézovací centrum MULTICUT 630S/3000

2011

 • změna jediného akcionáře na FPK Group Limited
 • začíná rozsáhlá rekonstrukce výrobních prostor i administrativní budovy
 • pětiosé vertikální obráběcí centrum MCU 630 VT-5X
 • vznik samostatné divize MAS Hydro

2010

 • KOVOSVIT MAS se stává součástí skupiny BONATRANS GROUP HOLDING LIMITED
 • portálové obráběcí centrum MMC 1500
 • MMC 1500 získává Cenu veletrhu na MSV v Nitře

2009

 • CNC soustružnické centrum SP 430
 • stroj se speciální technologií ROLLER 2800
 • MCV 1270 Speed získává Cenu veletrhu na MSV v Nitře

2008

 • 1. 1. 2008 založení dceřiné společnosti KOVOSVIT MAS POLSKA v Polsku
 • multifunkční soustružnicko-frézovací centrum MULTICUT 500

2007

 • pětiosé vertikální obráběcí centrum MCU 630 V-5X

2005

 • pětiosé obráběcí centrum MCU 630
 • soustružnický automat HiTURN 65-10X
 • CNC soustružnická centra SP 180/280
 • MULTICUT 500 S (T) a SMARTURN získávají ocenění Vynikající výrobek roku od Design centrum ČR

2004

 • portálové obráběcí centrum MCU 2000
 • MCU 2000 SPEED získává Cenu inovace roku od Asociace inovačního podnikání ČR

2002

 • SMARTURN 160

2001

 • soustružnické centrum SPM 16 CNC

2000

 • vertikální obráběcí centrum MCV 1000

 

90. léta

 

První polovina 90. let je ve znamení restrukturalizace podniku, hledání nových trhů a zásadní změnou výrobního sortimentu. CNC řídicí systémy umožňují plně automatický provoz strojů. Je zavedena nová řada vertikálních obráběcích center řady MCV a univerzálních soustruhů s CNC řízením MASTURN.

1999

 • vertikální obráběcí centrum MCV 750 A, soustruh SPH 50 CNC

1995

 • vertikální obráběcí centra řady MCV 500, 750, 1000

1993

 • soustružnické dvouvřetenové obráběcí centrum SPU 20 MC
 • vertikální obráběcí centrum MCV 32

1992

 • univerzální soustruh s CNC řízením MASTURN 40

1990

 • soustružnický jednovřetenový CNC automat SARY 42 CNC a SARY 60 CNC

 

80. léta

 

V roce 1983 bylo představeno univerzální soustružnické centrum MCSY 50 a MCSY 80. Tento stroj se stal inspirací pro cizí firmy a Kovosvit takto zvolenou koncepcí stroje předběhl svoji dobu. V letech 1983 – 86 získaly mnohé stroje Zlatou medaili na mezinárodních veletrzích, jako například v Brně a v Lipsku.

1988

 • soustružnické centrum SPU 40 CNC

1987

 • otočná vrtačka VO 50

1986

 • přesné vyvrtávací centrum WXH 100 NC

1983

 • soustružnické obráběcí centrum se dvěma vřeteníky a automatickou výměnou nástrojů MCSY 50 a MCSY 80

 

70. léta

 

Rozvoj elektroniky nutí zavádět stroje s NC řízením.

1978

 • produkční vrtací obráběcí centrum VXD 100 CNC

1975

 • SPT 16N získává Zlatou medaili na MSV v Brně

1973

 • soustružnický poloautomat SPT 16 N

1971

 • v dubnu 1971 byla dokončena výstavba nové 3. Haly
 • univerzální soustruhy se širokým ložem a NC řízením SP 16, SPT 32 NC

1970

 • souřadnicová vrtačka VR 5 NC

 

60. léta

 

Od šedesátých let se Kovosvit zabývá výrobou programově řízených strojů.

1969

 • 19. 3. 1969 došlo k požáru 3. Haly, v srpnu 1969 byla zahájena výstavba haly nové

1967

 • numericky řízený vrtací stroj s revolverovou hlavou VXR 50 NC

1966

 • SPT 32 získává na veletrhu v Lipsku a v Brně Zlatou medaili a diplom

1963

 • 29. 5. 1963 dokončena stavba nové budovy slévárny
 • zahájena výroba soustruhů EKONOMAT SPT 20 a SPT 32

1962

 • zahájena nová éra v konstrukci a výrobě obráběcích strojů

 

50. léta

 

V roce 1952 byla zahájena výroba horizontálních vrtaček HVF 1600 a těžkých hoblovek HD 31. V tomto roce byla rovněž zahájena výroba jednovřetenových křivkových soustružnických automatů A 12, A 40 dle dokumentace Škoda. V roce 1956 je zahájena výroba přesné souřadnicové vyvrtávačky WKV 100 (do roku 1994 vyrobeno téměř 700 ks).

1959

 • zahájena sériová výroba souřadnicové vyvrtávačky WKV 100

1958

 • soustružnický kopírovací poloautomat SP 31 získává na světové výstavě v Bruselu „Velkou cenu Světové výstavy“

1956

 • přesná souřadnicová vyvrtávačka WKV 100

1955

 • montážní otočná vrtačka VRM 50 vlastní konstrukce

1954

 • hoblovka HD 31 (v letech 1954 – 1957 vyrobeno 5 kusů hoblovek HD 31)

1953

 • převedena výroba horizontek ze Škodovky
 • zavedena výroba horizontálních vyvrtávacích strojů HVF 1600, dále se vyrábí soustruhy SPE 50 a soustruhy SP 31, SP 25 a SP 12

1952

 • převzata výroba soustružnických automatů A 12, A 20, A 40

1951

 • pojezdová radiální vrtačka VRP 8

 

40. léta

 

Z mateřského závodu ve Zlíně je přesunuta výroba revolverových a hrotových soustruhů a radiální vrtačky. Od roku 1945 pak následuje výroba radiálních vrtaček vlastního vývoje řady VR 2, VR 4, VR 6, VR 8. Jako doplňková výroba je zavedena v období 1941 – 1942 i výroba jízdních kol. V roce 1949 vzniká národní podnik Kovosvit Sezimovo Ústí, v této době zde pracovalo již 1700 zaměstnanců.

1946

 • závod přejmenován na Baťa, n. p. Zlín, pobočný závod v Sezimově Ústí, v této době byl přijat název Kovosvit

1943

 • radiální vrtačka VR 4, v dalších letech rozšířena o typy VR 2, VR 6, VR 8

1942

 • postavena 5. výrobní hala
 • vyrobeno celkem 742 ks soustruhů, 586 revolverových soustruhů, 144 vrtaček

1940

 • revolverový soustruh R 5
 • dokončena stavba slévárny
 • dokončena stavba třetí výrobní haly a elektrárny
 • zahájena výstavba pětietážové administrativní budovy, která byla dominantou v širokém okolí (na stavbě pracovala tisícovka Židů)
 • počet strojařů v MAS Sezimovo Ústí je na konci roku již 700

 

Budování strojíren MAS v Sezimově Ústí 1939 – 1949 až současnost

 

Výroba obráběcích strojů v Baťově obuvnickém Zlíně začala v roce 1936 a v poměrně krátkém čase byla vytvořena ucelená nabídka základního sortimentu. V roce 1938 se tato výroba ve Zlíně dostala do potíží se získáváním pracovních sil. Vedení firmy zvažovalo přenesení těžiště činnosti v tomto oboru do jiného regionu – na Slovensko. V této době dostala firma nové logo – značku MAS, která tehdy znamenala Moravské a Slovenské strojírny. Události ve druhé polovině roku však záměr pozastavily. Po rozdělení a okupaci Československa dalo vedení pokyn k vyhledání jiné lokality na území protektorátu.

Události po 15. březnu 1939 změnily význam značky MAS, která od té doby znamenala Moravské akciové strojírny. Ředitel strojíren MAS, pan Bohuslav Ševčík, nakonec vybral území v katastru Velkého dvora poblíž Sezimova Ústí. To také 5. června 1939 firma zakoupila pro stavbu nového závodu.

1939

 • 5. června 1939 nákup pozemků pro stavbu
 • 9. června 1939 zahájeny stavební práce
 • listopad 1939 zprovozněna železniční vlečka
 • 20. prosince 1939 zahájena výroba obráběcích strojů
 • revolverový soustruh RS 25, RS 40 a hrotový soustruh SN 18, SN 20