Tradiční výrobce Kovosvit MAS překonal kritické období a zvyšuje prodej svých produktů. Po velkém propadu a složité finanční situaci v roce 2016 se Kovosvitu MAS podařilo vrátit mezi špičkové výrobce kovoobráběcích strojů. Za první čtvrtletí roku 2017 Kovosvit MAS dosáhl obratu 330 mil. Kč a počtu prodaných strojů 67.

Dosažené výsledky dávají podle vedení firmy solidní základ pro splnění ročního obratu ve výši 1,6 mld. Kč. Po výrazném personálním posílení obchodního týmu se firmě podařilo v základních produktových řadách zcela vyprodat výrobní kapacity do konce prvního pololetí 2017.

Zásadní pozitivní roli přitom sehrál vstup strategického investora, společnosti INDUSTRY INNOVATIONS, v září roku 2016 .

„Důkazem dobré kondice společnosti je vedle personální stabilizace a obnovení kontaktů s většinou obchodních partnerů také světová premiéra nového stroje WeldPrint 5AX, stejně jako další novinky a inovace, jež v průběhu letošního roku představíme,“ uvedl Libor Kuchař, generální ředitel společnosti Kovosvit MAS.

Za předpoklady dalšího rozvoje společnosti označila firma rozvoj divize MAS AUTOMATION, návrat na ruský trh a rozvoj aktivit na trhu Evropské unie

Ve všech těchto bodech se podle tiskového mluvčího INDUSTRY INNOVATIONS Andreje Čírtka podařilo dosáhnout výrazného pokroku, který se již projevil v nárůstu prodejů.

„Významným stabilizačním faktorem je i trvalý převis poptávky po odlitcích ze slévárny Kovosvitu MAS,“ uvedl Čírtek.

Firma v současné době provádí organizační opatření pro zajištění nezbytné kapacity tak, aby byla schopna plnit požadavky svých zákazníků.

Pro rok 2017 počítá s výrobou cca 9 000 tun šedé a tvárné litiny z čehož 80 % představují dodávky na náročné trhy EU.

Světová premiéra stroje WeldPrint 5AX

„Společnosti Kovosvit MAS se zároveň daří v plné míře realizovat projekty technického rozvoje a rok 2017 je i díky tomu možné nazvat rokem inovací a nových výrobků,“ uvedl Čírtek.

Z celé škály projektů uvedl zejména nový obráběcí stroj WeldPrint 5AX, umožňující hybridní výrobu kombinující operace obrábění a navařování kovu.

„Jedná se o první stroj v kategorii Hybrid Manufacturing vyvinutý plně v ČR,“ doplnil.

Na vývoji tohoto spolupracuje Kovosvit MAS s ČVUT. Tento stroj bude podle plánů uvolněn k prodeji v průběhu roku 2018.

„V letošním roce se společnost soustředí na testování technologie na reálných aplikacích z průmyslu a zároveň hledá vhodné aplikace z řad svých zákazníků, pro které by mohla kooperačně vyrábět. Již nyní se rýsuje řada obchodních příležitostí, v nichž může Kovosvit MAS s tímto strojem uspět,“ prohlásil mluvčí.

Vedle této unikátní technologie uvede Kovosvit MAS v letošním roce na trh také nové pětiosé obráběcí centrum MCU 450, inovaci tříosého vertikálního centra MCV800 a inovaci univerzálního soustruhu MT550.

Kovosvit MAS

Společnost Kovosvit MAS má téměř osmdesátiletou tradici ve výrobě a vývoji obráběcích strojů. Je nositelem mnoha ocenění za technický přínos ve vývoji obráběcích strojů v České republice.

Svým výrobním sortimentem se orientuje hlavně na subdodavatele pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský průmysl.

V září roku 2016 vstoupila do Kovosvitu MAS jako strategický investor společnost INDUSTRY INNOVATIONS. Přestože INDUSTRY INNOVATIONS spolupracuje s holdingem CZECHOSLOVAK GROUP, působí samostatně a není členem tohoto holdingu, do něhož nepatří ani organizačně ani z hlediska manažerských procesů. (sfr)