MACHINE YOUR FUTURE

OBNOVENÍ TRADICE KOVOSVITSKÝCH PLESŮ BYLO SPOJENO PŘEDEVŠÍM S CHARITOU

Datum zveřejnění: 23.02.2013
Významnou akcí ve prospěch charity může být i taková společenská událost jakou je firemní ples KOVOSVITU MAS.

Významnou akcí ve prospěch charity může být i taková společenská událost jakou je firemní ples KOVOSVITU MAS.

Téměř po deseti letech se zaměstnanci jedné z největších jihočeských firem KOVOSVIT MAS sešli v táborském hotelu Palcát nejenom, aby se dobře pobavili, ale také pomohli. Při této příležitosti věnovali finanční částku ve výši 39 000 korun na činnost třem táborským obecně prospěšným společnostem.

To, že na začátku a na konci společného díla je člověk, připomněl mimo jiné ve svém úvodním vystoupení předseda představenstva František Komárek: „Zájmem nás všech je, aby nová struktura naší firmy navazovala na vynikající Baťovy hodnoty a tradice a abychom měli k těmto hodnotám a k našemu společnému dílu pozitivní vztah a přístup.“ Dále pozval více než šest set návštěvníků plesu na parket a popřál hezkou zábavu, která opravdu celým večerem všechny provázela. Nejen bohatá tombola, jejíž výtěžek byl opět věnován na dobročinné účely, ale netradiční módní přehlídka, vynikající hudební doprovod a vystoupení Janka Ledeckého přispělo k dobré náladě, která vydržela až do pozdních nočních hodin.

V první polovině večera byla dobrým nápadem a zajímavým zážitkem módní přehlídka, kdy hlavními modely byli sami zaměstnanci KOVOSVITU MAS. Ti předvedli nejen moderní a krásné sportovní a společenské oblečení, ale také slušivé pracovní oděvy, bez kterých se žádná výrobní společnost nemůže obejít.

V této části večera byly předány finančním ředitelem KOVOSVITU MAS Pavlem Kovářem již zmiňované tři šeky, každý v hodnotě 13 000 korun a to Komunitnímu centru pro děti a mládež Cheiron T, které usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mladých lidí. Dále pak občanskému sdružení FOKUS, jehož posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním a nakonec Domácímu hospici Jordán, který poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své umírající v domácím prostředí.

Celým večerem k tanci a poslechu hráli vynikající hudebníci, mezi které bezesporu patřila skupina MEDICIMBAL. Originálním spojením cimbálu a rocku poskytla kapela zcela ojedinělý až koncertní zážitek. Široký repertoár od lidových písní přes etnické a taneční skladby až k novodobým hitům od interpretů jako jsou U2, R.E.M., ABBA, Pink Floyd, Beatles předvedl především jejich sólový zpěvák Roman Veverka.

Celkový dojem z této společenské události, ke které se KOVOSVIT MAS po deseti letech vrátil, se podařilo shrnout v krátké větě jednomu z pozvaných obchodních partnerů: „Jsem rád, že jsem se mohl této akce zúčastnit. Kovosviťákům se podařilo skloubit několik věcí najednou – dobrou myšlenku charity, vynikající hudbu a zábavu a v neposlední řadě i neformální setkání kolegů a zaměstnanců, které je pro budování firemní kultury tolik důležité.“