MACHINE YOUR FUTURE

Kovosvit MAS rozšiřuje své aktivity v oblasti 3D tisku z kovu

Datum zveřejnění: 15.02.2018
Již téměř před rokem představila společnost Kovosvit MAS v rámci tradičních Zákaznických dnů stroj WeldPrint5X. Na zářijovém strojírenském veletrhu v Brně byla novinka, která kombinuje plnohodnotnou generickou technologii (navařování kovu) a plnohodnotnou subtraktivní technologii pomocí frézování až v pěti osách, oceněna zlatou medailí.

 

"Ocenění ještě zvýšilo motivaci celého týmu, který na vývoji technologie pracuje," říká Petr Heinrich, technický ředitel Kovosvitu MAS. A prozradil, že firma chystá v oblasti 3D tisku z kovu další novinky.

Základem stroje WeldPrint 5X je unikátní technologie HYBRID MANUFACTURING, která byla vyvíjena a testována na prototypech v letech 2013 až 2016. Technologii společně vlastní a dále rozvíjí Kovosvit MAS spolu s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii – RCMT, ČVUT v Praze, Fakulty strojní. Technologii, která byla jako dosud jediná tohoto druhu plně vyvinuta v ČR, byl Úřadem průmyslového vlastnictví v ČR udělen patent č. 306654 s názvem "Způsob vytváření kovových dílců pomocí depozice materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu".
Prezentace stroje na brněnském veletrhu přispěla k další propagaci technologie, která se díky tomu – zejména v odborných kruzích – dostala do širšího povědomí. Zároveň Kovosvitu MAS přibyly poptávky a nabídky na spolupráci v oblasti dalšího vývoje technologie. Tyto poptávky přicházejí především z oblasti nástrojářství, energetiky a hydroenergetiky. Zejména zde se ukazují výhody v podobě snížení pracnosti a času obrábění u tvarově složitých dílců z nerezové oceli a také výhoda využití pro opravy nástrojů anebo jejich konstrukci s vnitřním chlazením.

Druhá generace CAM modulu

Kromě portfolia zvládnutých materiálů se v Kovosvitu MAS ve spolupráci s pracovištěm RCMT zaměřují na vylepšení uživatelských vlastností softwaru používaného ve stroji. WeldPrint 5X je řízen standardním NC kódem, který odpovídá zvolenému CNC systému a konfiguraci stroje. Stroj je možné pro standardní obráběcí operace i hybridní operace programovat ručně nebo pomocí CAM systému.
Kovosvit MAS a RCMT vyvíjejí vlastní technologický CAM modul pro zpracování HM technologie v rámci CAD/CAM systému NX. V současnosti vznikla již druhá generace tohoto hybridního modulu. Díky ní už v Kovosvitu nyní zvládají výrobu konturových dílů různých tvarů. Vyšší efektivita v naprogramování aditivního procesu urychluje práce na zákaznických aplikacích. Modul obsahuje jak strategie tvorby konkrétního dílce, tak řadu materiálových konstant pro vlastní proces navařování.
Součástí řešení je také způsob, jak se v různých tvarech, jako je oblouk, roh, případně napojení, má stroj chovat tak, aby byl vzniklý materiál v co nejlepší kvalitě. Na konci prvního čtvrtletí by měl být modul kompletní včetně způsobu tvorby plných dílců a následně bude užit pro další řešení poptávek zákaznických technologií. Stroj, jako je WeldPrint 5X, bude vždy dodáván s technologií šitou na míru potřeb zákazníka. Samozřejmě ve chvíli, kdy bude technologie zvládnutá, bude aplikovatelná do podobných segmentů průmyslu, jako jsou ty, pro něž byla vytvořena.

Technologii představí v Brně

"Tím, že spolupracujeme se zákazníky a vyvíjíme technologii přímo pro ně, se nám rýsují oblasti, kde se ukazuje vhodné stroj WeldPrint 5X v budoucnosti použít. Veřejně ji budeme prezentovat pravděpodobně už v dubnu na Zákaznických dnech v Kovosvitu, ale především pak na brněnském strojírenském veletrhu. Potenciálním zákazníkům tam ukážeme možnosti, které technologie nabízí a které by případně mohli využít ve svých typech výroby," říká Petr Heinrich.
Kromě fáze zaměřené na technologii se v Kovosvitu MAS věnují též optimalizaci procesů, aby byly co nejefektivnější a v důsledku i levnější. Cílem těchto aktivit je mimo jiné zvýšení rychlosti nanášení kovu. Zároveň se zaměřují na optimalizaci různých periferií stroje a způsoby jejich chlazení, respektive ohřevu. Všechna vylepšení a optimalizace směřují k další generaci stroje. Záměrem je pokračovat se stroji založenými na 5osém kontinuálním frézování. Tato novinka by měla být podle plánů představena v příštím roce.

Další směr v 3D tisku

Přestože v Kovosvitu MAS i v RCMT vidí solidní perspektivu stroje WeldPrint i jeho případného následovníka, nesoustřeďují se pouze na rozvoj vlastní patentované technologie. Další sférou, kam se zájem Kovosvitu MAS v oblasti aditivní technologie posouvá, je výroba rotačních dílců, hlavně ze speciálních materiálů. A to cestou navařování pomocí laserových technologií v aplikacích na multifunkční stroje, které má Kovosvit MAS v portfoliu, jako jsou například multifunkční frézovací centra MULTICUT.
"Naším cílem je mít v Kovosvitu zvládnuté oba způsoby aditivní technologie. Věříme, že si i přes vyšší pořizovací cenu najde tato technologie na trhu své místo. Potenciál vidíme tam, kde jsou požadavky na nižší hmotnost dílců. Typickými příklady jsou letecký průmysl, energetické aplikace a nástrojařina. Ve světě se díky aplikování této technologie při výrobě některých dílců už podařilo snížit spotřebu leteckých motorů. Došlo tak k úspoře paliva, zlevnění provozu a ke snížení emisí škodlivin do ovzduší. Tento trend chceme sledovat a napomáhat našim zákazníkům jak k úsporám, tak k větší šetrnosti k životnímu prostředí," doplňuje Petr Heinrich. *

Zdroj: Tech Magazín