MACHINE YOUR FUTURE

Vizionářská novinka WeldPrint od Kovosvitu již nalezla konkrétní uplatnění

Datum zveřejnění: 17.12.2018
Společnost Kovosvit MAS loni na jaře v rámci svých tradičních zákaznických dnů představila stroj WeldPrint 5X – hybridní technologii, která kombinuje 3D tisk z kovu s obráběním v jednom pracovním prostoru.

 

Výhody stroje se ukazují zejména v podobě snížení pracnosti a času obrábění u tvarově složitých dílců z nerezové oceli nebo při tvorbě konstrukcí s vnitřním chlazením a také například při opravách nástrojů.Předností stroje již začala využívat například společnost Isolit-Bravo. Pro tuto firmu, jež se zabývá výrobou plastových dílců pro automobilový průmysl, byla v Kovosvitu vyrobena část formy pro vstřikování plastů. Zákazník investoval do návrhu formy s optimalizovaným tvarem a větší složitostí chladicí soustavy tak, aby co nejlépe a rovnoměrně odváděla teplo z funkčních ploch. Tuto součást sen a stroji WeldPrint povedlo vyrobit pomocí hybridní aditivní výroby z materiálu zvoleného zákazníkem. Ten vyrobenou součást zařadil do sériové výroby a v první fázi se soustředil na měření teploty formy. Tím si ověřil prvotní předpoklad, že takto navržená chladicí soustava je efektivnější a umožňuje zvýšit produktivitu výroby. Potvrdilo se, že díky technologii integrované ve stroji WeldPrint zůstanou výrobní náklady formy nízké. A především se podařilo díky nové chladicí soustavě oproti konvenční snížit výrobní takt z 37 sekund na 27 sekund, což značí významnou úsporu času.