MACHINE YOUR FUTURE

Zákaznické dny v Kovosvitu MAS

Datum zveřejnění: 26.04.2018
Tradiční "zákaznické dny" pořádané společností Kovosvit MAS pokračovaly ve dnech 11.–12. dubna předvedením novinek společnosti a seznámením přítomných s jejími plány pro nejbližší období. hlavním cílem v roce 2018 je navázat na výrobní a obchodní úspěchy roku 2017, které pomohly překonat problematický rok 2016. Jak prohlásil pan Libor Kuchař, generální ředitel Kovosvitu MAS, letos se očekává obrat ve výši 1,5–1,6 mld. Kč při zisku okolo 50 mil. Kč. úspěšně pokračuje pronikání na náročné trhy evropské unie – do Francie, Itálie, Německa, Španělska a Portugalska; stranou zájmu nezůstává ani Čína, Indie nebo Turecko; k tomu přispívají i plánované inovace, z nichž některé byly během zákaznických dnů představeny. další, generačně nové soustružnické centrum, se připravuje pro letošní mSv v Brně.

 

DIVIZE MAS AUTOMATION 

Snaha vyjít vstříc požadavkům zákazníků požadujících zvýšení stupně automatizace nasazených strojů a stupeň jejich vytížení vyústila v roce 2014 do vzniku samostatné divize MAS Automation. Její náplň tvoří návrh a realizace robotizovaných pracovišť se standardizovanou automatizací převážně s využitím robotů Fanuc, rozsáhlejší projekty dle specifických požadavků zákazníka – např. robotizované linky nebo stroje s přiřazenými pracovišti, které nemají charakter obráběcího stroje – č i nalezení a implementace optimální technologie pro zadaný výrobek, která může zahrnovat i systém dálkové diagnostiky MAS MACHINE MONITOR. Jednotlivé projekty se realizují v úzké spolupráci se zákazníkem, počínaje konzultacemi přes vyhotovení technologické studie a detailního návrhu až po dodávku projektu na klíč. Ve smlouvě uzavřené na dodávku projektu se uvádějí i jeho ekonomické přínosy a za jejich dosažení nese dodavatel, divize MAS Automation, plnou zodpovědnost. Během Zákaznických dnů bylo v chodu předváděno robotizované pracoviště SP 430, obsluhované robotem Fanuc. Z dalších zajímavých realizací lze jmenovat automatizovanou výrobní linku tvořenou vertikálními centry MCV 1000 5AX a MCV 1016, která obsluhuje robot Fanuc s pojezdem 24 m (obr. 1), nebo robotizované pracoviště sestávající se ze dvou strojů SP 280 SY (obr. 2). Zajímavé je především umístěním robotu Fanuc M-710IC/50 na nosné konstrukci nad stroji, což zmenšuje zastavěnou plochu a zvyšuje bezpečnost.

INOVACE VERTIKáLNÍCH FRÉZOVACÍCH CENTER

Vertikální obráběcí centra MCV 800Quick a MCV 800Clever

Inovace stroje MCV 800Quick, nástupce osvědčeného tříosého vertikálního centra MCV 754, zahrnují především zvýšení statické tuhosti nosné soustavy; stůl stroje je umístěn na robustních saních, obdobně jako u větších strojů z produkce Kovosvit MAS. Nově je stroj osazen vřetenovou jednotkou vlastní výroby s max. otáčkami 12 000 ot/min. Bylo vylepšeno krytování vnitřního prostoru, což mj. zmenšilo zástavbu stroje a vylepšilo přístup do pracovního prostoru. Zákazník může volit mezi řídicím systémem Heidenhain TNC620 nebo Siemens 840D či zvolit klasický článkový dopravník třísek nebo dopravník šnekový. Jako opce se nabízí automatické mazání. Ekonomická, cenově výhodnější varianta stroje v provedení Clever (obr. 3) s nižším výkonem je určena těm zákazníkům, kteří nevyužijí vysoký výkon varianty Quick a spokojí se jen s 9 000 ot/min na vřetenu.

Pětiosé univerzální obráběcí centrum MCU 700Vi je t. č. ve stadiu zkoušek prototypu (obr. 4). Zásadní inovace stroje zvyšuje jeho konkurenceschopnost vůči produktům nejlepších výrobců v tomto segmentu. Zahrnuje optimalizaci pohonných jednotek – např. zvyšuje rozsah osy A na ±120° oproti původním +30°/-120° a maximální zatížení kolébky na 1 300 kg. Díky silnějším pohonům osy A a C bylo dosaženo vyšší dynamiky stolu a stejné dílce lze vyrobit rychleji. Rozvaděč stroje byl integrován do jeho zadní části, čímž se zmenšila šířka stroje o cca 700 mm; během transportu není proto nutné rozvaděč demontovat. Změnou převodových poměrů pro posuvy na osách se podařilo optimalizovat příkon stroje, byla zlepšena jeho teplotní stabilizace. Nový je i design stroje, bylo změněno jeho krytování, barevné schéma a zvětšena okna pracovního prostoru. Stroj je nabízen s řídicím systémem Heidenhain TNC640.

Pětiosé univerzální centrum MCU450V-5X

je typickým obráběcím centrem pro nástrojárny (obr. 5); je vybaveno elektrickými rotačními pohony s přímým odměřováním. Výrobce jej představil na loňském MSV v Brně a prototyp předal Katedře technologie obrábění fakulty strojní ZČU pro porovnávací zkoušky složitých dílců zhotovených 3D tiskem nebo třískovým opracováním. Druhou oblastí zájmu bylo mikroobrábění, kde tvrdokovovými mikronástroji Iscar bylo zhotovováno těleso náramkových hodinek, s přesnostmi v řádu tisícin mm. Protože nedostačovaly běžné otáčky vřetena – dle varianty stroje 12 000, 18 000 nebo 24 000 ot/min – byly nasazeny a odzkoušeny tři typy zrychlovacích přesných vysokootáčkových vřeten; k plné spokojenosti bylo možno pracovat s otáčkami 40 000 ot/min. Odzkoušeno bylo opracování mosazi, připravuje se mikroobrábění Ti slitin a ocelí. Stroj prokázal plnou zralost pro zařazení do výroby. Dalším partnerem při vývoji stroje je společnost Siemens spolupracující na optimalizaci pohonů a vývoji technologického softwaru.

HYBRIDNÍ STROJ WELDPRINT MCV 5X

Hybridní stroj WeldPrint v sobě integruje třískové opracování a aditivní technologii navařování materiálu vrstvu po vrstvě včetně souvisejících operací jako např. čištění nebo sušení vrstvy. Během posledního roku byla věnována pozornost dalším možnostem jeho nasazení při zhotovování forem, turbinových kol a dalších sofistikovaných dílců. V aplikačním centru byl ověřen modul hybridní výroby pro CAM NX PLM Siemens s funkcemi automatického generování drah a navařovacích rovin, který poskytuje technologovi možnost libovolně kombinovat postupy navařování, kartáčování, čištění a obrábění návaru. Pro řídicí systémy Sinumerik 840D a Heidenhain TNC640 byl připraven soubor NC cyklů pro hybridní výrobu, dovolujících efektivní programování jednoduchých tvarů typu kvádr, tyč nebo trubka, programování importovaných kontur a kombinace postupů hybridní výroby včetně kontroly teploty termokamerou. Výsledkem je podstatné ulehčení práce technologa, predikovatelná zvýšená kvalita návaru, jeho vyšší pevnost v tahu, vrubová houževnatost a odolnost proti cyklickému namáhání.
Významným vylepšením stroje je podstatné zmenšení půdorysné plochy z původních 17,9 m2 n a 10,7 m 2, dosažené účelnějším rozmístěním jednotlivých agregátů.

HOSTÉ

K prezentaci byla přizvána řada společností, jejichž aktivity souvisejí s činností společnosti Kovosvit MAS. Přítomní se mohli seznámit s nabídkou výrobců řezného nářadí Iscar, Dormer Pramet, Sandvik, Seco, TaeguTec nebo Tungaloy, probrat svoje požadavky se zástupci výrobců upínacího nářadí Bruckner, Nikken, Schunk či SMW Autoblok nebo dodavatelů řídicích systémů Fanuc, Heidenhain, Mitsubishi a Siemens. Nechyběli ani dodavatelé specializovaného softwaru nebo měřicích a kontrolních systémů.