MACHINE YOUR FUTURE

Změny

Oznámení o uveřejnění projektu přeměny a upozornění pro věřitele na jejich práva

 30.11. 2018

 

Vážení obchodní partneři,

 

společnost KOVOSVIT MAS, se sídlem náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 260 47 284, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1257 (dále jen „Společnost“) tímto ve smyslu ve smyslu §33a a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uveřejňuje projekt přeměny a upozornění pro věřitele na jejich práva.

Roky 2017 a 2018 byly roky stabilizace a obnovy procesu poté, kdy se Společnost v roce 2016 dostala do obtížné finanční situace. Za toto období se Společnosti podařilo vrátit se mezi světové špičkové výrobce kovoobráběcích strojů. Pro další rozvoj Společnosti je však nezbytné se zaměřit na zvýšení provozní efektivity, inovaci stávajících a nových strojů, na kvalitu strojů a jejich servis. Nezbytným krokem k dosažení těchto cílů je zahájení dlouhodobě plánované přípravy procesu na začlenění do skupiny CZECHOSLOVAK GROUP.

Za tímto účelem hodlá jediný akcionář Společnosti provést Společnost procesem přeměny, při kterým se jmění Společnosti přesune do třech samostatných funkčních celků: STROJE – SLÉVÁRNA – MANAGMENT.

Tyto celky se budou nadále samostatně rozvíjet v třech nástupnických společnostech, které budou zajištovat:

KOVOSVIT MAS Machine Tools, a. s. – výzkum, vývoj, výrobu a prodej obráběcích strojů;

KOVOSVIT MAS Foundry, a. s. – provoz slévárny (výrobu odlitku z tvarné a šedé litiny);

KOVOSVIT MAS Management, a. s. – vedení účetnictví, správu IT, personální agendu, controlling, správu majetkových účastí, rozvoj nových projektů a investiční činnost výše uvedených společností včetně mateřské společnosti.

Tyto nástupnické společnosti budou v rámci přeměny přejmenovány ze stávajících názvů těchto ready-made společností právě na obchodní firmy výše uvedené.

Přeměna bude provedena formou rozštěpení sloučením, s tím, že Společnost zanikne a celé její jmění převezmou výše zmiňované nástupnické společnosti.

Procesem této přeměny nebudou dotčeni zaměstnanci Společnosti. Činnost nástupnických společností nadále zůstává v areálu v Sezimově Ústí. Stávající tým ve vedení Společnosti nadále pokračuje ve své činnosti. Další detaily související s přeměnou společnosti lze nalézt v níže uveřejněném projektu přeměny.   

Vezměte prosím na vědomí, že převzetí práv a povinností v rozsahu, v jakém tyto přejdou na nástupnické společnosti, nastává automaticky ze zákona dnem účinnosti přeměny, proto není nutné uzavírat jakékoli dodatky ke stávajícím smlouvám.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se prosím obraťte na Ing. Libora Kuchaře, předsedu představenstva společnosti KOVOSVIT MAS

Ke stažení:

Projekt rozdělení

Upozornění pro věřitele 

Plná moc VALUE SPV a.s.

Plná moc CSG a.s.

Plná moc CSG Automotive a.s.