MACHINE YOUR FUTURE

 • Oběžný průměr bez využití naklápění osy B: 300 mm
 • Max.síla válečkování bez využití naklápění osy B: 50 kN
 • Max. hmotnost obrobku: 1 000 kg
 • Výkon S1: 11 kW

Speciální stroj ROLLER 2800 CNC je skeletem stroje odvozen ze standardního soustružnického stroje MASTURN 70/3000 CNC. Funkce stroje spočívá v technologii tváření za studena - válečkování válcových, kuželových a přechodových rádiusových ploch hřídelových součástí např. náprav vozidel. Tato funkce mimo jiné předurčuje oblast použití stroje pro specializovanou výrobu součástí s využitím technologie zpevnění povrchu a to vždy kolmým směrem válečkovacího nástroje k povrchu materiálu pomocí mechanismu naklápění osy B řízené CNC systémem.

Zařízení pro válečkování je umístěno na podélném suportu. Suport se pohybuje pomocí CNC řízené osy Z po loži stroje v podélném směru. Pohyb v ose X je realizován hydraulicky dvěma proti sobě umístěnými pinolemi válečkovacích hlav, do kterých se upínají vlastní válečkovací nástroje. Plynulé změny tlaku na válečkovací nástroje lze měnit v programu během pracovního cyklu. Systém umožňuje nepřímé nezávislé měření válečkovací síly, zaznamenávání a archivaci dat procesu válečkování.

Aretace natočení válečkovacích hlav v dané poloze je zabezpečena pohonem se samosvornými šnekovými převodovkami.

TECHNICKÁ DATA   Roller 2800 CNC
Pracovní rozsah    
Geometrická a pracovní přesnost   ISO 1708
Oběžný průměr bez využití naklápění osy B mm 300
Oběžný průměr s využitím naklápění osy B do ± 30° mm 280
Oběžný průměr s využitím naklápění osy B do ± 35° mm 250
Zdvih pinolí válečkovacích hlav mm 112
Rozsah válečkovaní síly kN 1-50
Max.síla válečkování s využitím naklápění osy B (B = ± 35°) KN 20
Max.síla válečkování bez využití naklápění osy B (B = 0°) KN 50
Vzdálenost hrotů mm 2876
Max. hmotnost obrobku kg 1000
Pracovní vřeteno    
Přední konec vřetena (DIN 55027, 55029) - B11/C11
Vrtání vřetena mm 106
Kužel ve vřetenu - metrický mm 112
Řídící systém    
SIEMENS SINUMERIK - 840D
Hlavní pohon    
Výkon motoru (S1) kW 11
Max. kroutící moment na vřetenu (S1) Nm 297,5
Rozsah otáček vřetena min-1 0-400
Osa B    
Převod šnekových převodovek - 1:40
Převod čelního ozubení mechanismu naklápění - 1:12
Rozsah naklápění ° ± 35
Rychloposuv min-1 0-400
Osa Z    
Kuličkový šroub - průměr / stoupání mm 50/10
Zdvih mm 2876
Rychloposuv m/min 10
Max. posuvná síla kN 20
Přesnost opakovaného nastavení polohy mm 0,015
Koník    
Průměr pinoly mm 115
Zdvih pinoly mm 160
Kužel dutiny v pinole MORSE 6
Hydraulický agregát    
Objem hydraulického oleje l 10
Pracovní tlak čerpadla bar 110
Jmenovitý průtok čerpadla l/min 11
Jmenovitý výkon motoru kW 3
Mazání válečkovacích nástrojů    
Jmenovitý tlak čerpadla bar 3
Jmenovitý průtok čerpadla l/min 0,9
Objem nádrže l 32
Jmenovitý výkon motoru čerpadla kW 0,05
Rozměry stroje    
Délka × šířka × výška mm 4000x1815x1863
Hmotnost stroje kg 6200
Maximální celkový příkon stroje    
Příkon kVA 30
 
NORMÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Osvětlení pracovního prostoru
Otočný hrot Röhm 116 Mk6 (604H)
Kalibrační siloměr
Redukční vložka do vřetena Metric 112/Mo 6
Unašeč
Mazání kladek
Vana na mazací olej pro válečkování
Nářadí k obsluze
Průvodní dokumentace
Standardně je stroj vybaven systémem - SIEMENS 840 D
ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zvedací zařízení 3000
Chlazení rozvaděče – klimatizace
Adaptér
Válcovací držák (sada 2ks)
Kladky dle přání (sada 2ks)
Dálková diagnostika
Speciální otočný hrot

 

Základní koncepce

Skelet stroje
 • Technologie tváření za studena – zpevňování materiálu
 • Speciální stroj, je skeletem stroje odvozen ze standardního soustružnického stroje MASTURN 70/3000 CNC.
 • Funkce stroje spočívá v technologii válečkování válcových, kuželových a přechodových rádiusových ploch hřídelových součástí např. náprav vozidel.
 • Použití stroje pro specializovanou výrobu součástí s využitím technologie válečkování povrchu.
 • Zařízení pro válečkování je umístěno na podélném suportu.
 • Suport se pohybuje pomocí CNC řízené osy Z po loži stroje v podélném směru.
 • Pohyb v ose X je realizován pinolemi válečkovacích hlav, do kterých se upínají vlastní válečkovací nástroje.
 • Pohyb pinolí a síla válečkování je vyvozena hydraulicky.
 • Standardně je stroj vybaven hydraulickým agregátem.
 • Plynulé změny tlaku a síly na válcovací nástroje během pracovního cyklu v definovaném rozsahu tlaků.
 • Zobrazení aktuální válečkovací síly, zaznamenávání a archivace.
 • Koník s hydraulicky ovládanou pinolí je vybaven zvláštním mechanickým aretačním zařízením pro bezpečný přenos osových sil
 • Vřeteník stroje je uložen na loži na zesíleném středícím čepu.
 • Samostatné olejové hospodářství včetně nádrže a vany pod pracovním prostorem stroje.
 • Celý systém válečkovacího suportu je integrován do zakrytovaného prostoru stroje.
 • Kluzné vodící plochy přídavného válečkovacího suportu jsou napojeny na centrální mazací systém stroje.
 • Stroj je možno provozovat v ručním i automatickém cyklu.

Výhody válečkovaného povrchu spočívají v dosažení hladkého povrchu součásti tvářením povrchové vrstvy za studena. Kvalitou opracování nahrazuje technologii broušení, ovšem bez přesností rozměru opracované plochy jako při broušení. Válečkování je vhodné jako dokončovací operace pro zpevnění povrchů netolerovaných rozměrů nebo jako technologie zpevnění povrchové vrstvy před dokončovacím broušením ploch na tolerovaný rozměr.

Válečkování se využívá především z důvodů úspory materiálu až o 8%, dále vyšší odolností proti vzniku únavového lomu tj. vyšší únavovou pevností v cyklickém namáhání součásti, zvýšená tvrdost a velmi hladký povrh, zajišťuje vyšší odolnost proti otěru a vzniku koroze, další nemalou výhodou pro životní prostředí je možnost nahradit molybdenový nástřik oválečkováním povrchu.

Pracovní prostor

 
 
 1. Pracovní prostor stroje, kde jsou v první řadě naznačeny vzdálenosti a rozměry, co se týká upnutí hřídele, tzn. upínač vřetene, vzdálenost čela upínače od čelní plochy vřetena 275mm, rozjezd koníka stroje (vztaženo na vzdálenost zasunuté pinoly koníka od čela vřetena stroje tj. 3412mm, velikost výsuvu pinoly 160mm a vzdálenost špičky otočného hrotu (v našem případě hrot Röhm MK6 VEL.116 – Id.Nr.093439) od čela pinole koníku 192mm. Celková vzdálenost mezi hroty je potom 2876-2906mm v závislosti na tvaru a velikosti středícího důlku nápravy. Dále je v pracovním prostoru naznačen rozjezd suportu s válečkovacími rolnami se vzdálenostmi právě k čelu vřetena a čelu zasunuté pinoly koníka, dále je naznačen úhlový výkyv válečkovacích pinolí (±35 stupňů), pozice středu kolem kterého naklápění probíhá tj. 290mm a hodnota vzdálenosti čel zasunutých pinolí válečkovacích hlav 522mm a výsuv každé z pinolí 112mm. Většina rozměrů je stanovena k čelu vřetena, čelu pinole koníka a k čelům pinolí válečkovacích hlav, protože samotný upínač do vřetene, hrot do koníka a válečkovací nástroje se volí a konstruují speciálně dle požadavku zákazníka a jejich hodnoty se mohou lišit.
 2. Maximální oběžný průměr součásti bez naklonění válečkovacích hlav
 

ROLLER 2800 CNC CZ/RU

 

ROLLER 2800 CNC EN/RU

KONTAKTUJTE NÁS:

NEBO NÁM NAPIŠTE:

Kliknutím na níže uvedený odkaz "Odeslat", v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění výslovně souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. Tyto údaje poskytuji společnosti KOVOSVIT MAS, a.s., jako správci osobních údajů či jako jeho zmocněnému zástupci, výhradně za účelem poskytnutí informací, nejdéle na tři roky od jejich zaslání.


* Označené údaje jsou povinné