MACHINE YOUR FUTURE

Tepelné zpracování

Nabízíme kalení, žíhání (na měkko, na odstranění vnitřního pnutí, normalizační), cementování, pískování,
rovnání, oxidační černění, středofrekvenční a vysokofrekvenční kalení.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:
Cementování v plynné atmosféře do ø 500 mm a délky cca 1 500 mm, drobné dílce dle dohody
Žíhání do ø 900 mm a délky cca 2400 mm, drobné dílce dle dohody
Kalení do ø 550 mm a délky cca 2000 mm, drobné dílce dle dohody
Pískování dle dohody a rozměrů dílce, tryskací prostor 2 000 mm × 2 000 mm × 1 500 mm – možnost zavěšení dílce
Černění dílce do 250 kg a rozměrů 250 mm × 250 mm × 1 450 mm, drobné dílce dle dohody
Středo a vysokofrekvenční kalení od ø 10 mm do ø 200 mm, délky cca 2000 mm a váze cca 250 kg. Kalíme otvory, ozubená kola,
pojezdová kola ø cca 500 mm a délky 120 mm, různé tvarové dílce dle dohody a možností

Nejsme vybaveni ochrannou atmosférou.
Jsme vybaveni i na kalení za vyšších teplot bez ochranné atmosféry cca 1100 °C.