MACHINE YOUR FUTURE

Mas machine monitor

SW produkt společnosti KOVOSVIT MAS, umožňující sledování časového využití stroje včetně grafického reportingu.

Popis

Tímto produktem je software - MAS MACHINE MONITOR, který zákazníkovi umožňuje sledovat časové využití stroje během směny online, nebo umožňuje nahlédnout do historie provozních stavů a tak následně dělat opatření ve výrobě a logistice. To vše je možné ve vizualizačním programu, který je nainstalován v PC zákazníka.

Další funkcí je MAS GSM MONITOR - monitorování zvolených stavů stroje prostřednictvím sítě mobilního operátora na vybraná telefonní čísla formou SMS zprávy. Pracovník tak může ihned reagovat na událost, i když není zrovna přítomen u stroje.

Příklady událostí jsou – „stroj běží v cyklu“, „stroj je zapnut a nepracuje“, „stroj je v chybě“ nebo „stroj je vypnut“. Tyto údaje zpracovává externí modul a vysílá mobilní zprávy odpovědným osobám za provoz stroje. Stejně tak může odpovědná osoba poslat SMS, která se transformuje jako příkaz do stroje. Například „práce skončena – vypnout stroj“.

Dálková diagnostika v KOVOSVIT MAS nabízí zákazníkům:

 • Zkrácení odstávky stroje určením závady OnLine, tzn. v nejkratším možném čase
 • Oprava či eliminace vzniklé závady v nejkratším možném čase
 • Optimalizaci práce stroje technologickou podporou
 • Poskytnutí doplňkového produktu - Report využití stroje a sledování online prostřednictvím sítě, GSM monitoring atd.

MAS GSM MONITOR - Funkce GSM modulu:

 • Prostřednictvím dotykového panelu lze definovat až 5 tel. čísel, která lze využívat pro sledování a řízení stroje
 • U každého tel. čísla lze nastavit zasílání zpráv při změně stroje:

             - Zasílání SMS vypnuto
             - Zasílání SMS zapnuto při každé změně
             - Zasílání SMS zapnuto při každé změně po uplynutí nastaveného časového intervalu
             - Zasílání SMS pouze při poruše stroje, nebo při přijetí uživatelského M-kódu

 • Nastavení zasílání zpráv lze provést dvěma způsoby:

              - Prostřednictvím dotykového panelu
              - Zasláním SMS zprávy na číslo modulu - např. zpráva „SMS ZAP“ aktivuje zasílání zpráv na odesilatelovo telefonní číslo při každé změně. Příkaz je akceptován samozřejmě pouze pro předdefinovaná tel. čísla.                                       

 • Na aktuální stav stroje se lze také dotázat zasláním SMS zprávy ve tvaru „STAV“
 • V technologickém programu může být při splnění určité podmínky (např. vyrobení určitého počtu kusů apod.) volán uživatelský M-kód, který způsobí odeslání SMS „Prijata uzivatelska M-funkce„. SMS je odeslána na všechna aktivovaná tel. čísla.
 • Prostřednictvím SMS z některého předdefinovaného čísla mohou být ovládány až 2 uživatelské signály. Tyto signály vstupují prostřednictvím PLC stroje do technologického programu, kde mohou být využity k nejrůznějším akcím. Takto lze ovládat chování stroje na dálku (například zastavení stroje po dokončení aktuálního dílce, změna výroby na jiný typ dílce apod.)

MAS MACHINE MONITOR - Report využití stroje a sledování online prostřednictvím sítě:

 • Základem je serverový program, který monitoruje stav až 5 strojů. Jednotlivé stroje jsou připojeny k serveru prostřednictvím sítě ethernet. Server periodicky (typicky 1sec) zjišťuje stav každého stroje a při detekci změny ukládá časovou značku a kód stavu do zvoleného souboru příslušného stroje.
 • Pro zobrazení stavu strojů je použit klientský program, který načítá soubory serveru a zobrazuje je.Klientský program může běžet na jiném PC v rámci LAN a pro přístup k souborům pak využívá sdílený adresář. Klientských programů může v rámci LAN běžet samozřejmě více.
 • Klientský program má tyto vlastnosti:

            - Zobrazení aktuálního stavu stroje v nastaveném rozlišení času, zobrazení procentuálního vytížení v daném intervalu.                     
            - Procházení historie využití stroje, opět se zobrazením procentuálního vytížení v daném intervalu.   

Další funkce:

 • Rozšíření počtu sledovaných strojů
 • Rozesílání e-mailových zpráv při změně stavu stroje
 • Podrobné statistiky pro vybrané stroje
 • Možnost tisku