fbpx

Projekty na klíč

S ohledem na stále rostoucí požadavky na zeštíhlení výroby a maximální vytížení strojů, nabízí KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s. robotizaci a automatizaci ke svým obráběcím strojům. Tato řešení jsou zpravidla koncipována jako „Projekt na klíč“ dle individuálních požadavků zákazníka.

Průběh projektu na klíč

1. Poptávka zákazníka

Pro vypracování nabídky budeme potřebovat následující parametry:
 • Stručný popis požadavku automatizace
 • Výrobní dokumentace dílců
 • Požadovaný roční objem výroby
 • Maximální rozměry a hmotnosti dílců
 • Požadavky na prostor
 • Plánovaný termín realizace
 • Speciální požadavky zákazníka
 • V případě zařazení obráběcích strojů Kovosvit MAS řeší její specifikaci náš regionální prodejce

V případě složitějšího zadání doporučujeme osobní setkání a prohlídku výroby

Na základě výše zmíněných dat vypracujeme nabídku, která bude obsahovat:
 • Popis technického řešení daného projektu včetně vizualizace
 • Termín dodání
 • Cenu projektu

2. Realizace projektu na klíč

Po podpisu smlouvy začneme s konstrukcí daného projektu, o jehož průběhu bude zákazník informován během kontrolních schůzek.

3. Předání zákazníkovi

Předání v místě kupujícího bude probíhat dle podmínek zákazníka uvedených v kupní smlouvě.

4. Školení obsluhy a zkušební provoz

Školení obsluhy probíhá v místě kupujícího a jeho délka je závislá na rozsahu projektu.

Máte zájem o vlastní obráběcí stroj, služby slévárny nebo automatizaci svého podniku?

newsletter
sociální sítě

© KOVOSVIT MAS 2022