fbpx

Společenská odpovědnost

KOVOSVIT MAS je společensky odpovědnou firmou, která podporuje nejen konkrétní projekty z oblasti kultury, sportu, ostatních volnočasových aktivit, ale i filantropie, čímž se podílí na zlepšení životní úrovně občanů a rovněž rozvoji regionů.

KOVOSVIT MAS považuje veřejně prospěšnou činnost za nedílný rys podnikání.

Za poslední roky KOVOSVIT MAS uvolnil významné finanční prostředky na podporu různorodých projektů, jakými jsou např. činnost fotbalového klubu FC MAS Táborsko (dříve Spartak MAS Sezimovo Ústí), činnost házenkářského klubu TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, nákup radiochirurgického skalpelu včetně příslušenství pro gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Tábor, podpora lokálních kulturních akcí, festivalů a další. V tomto trendu chce společnost pokračovat i nadále.

Dlouhodobě podporujeme tyto subjekty a projekty:

newsletter
sociální sítě

© KOVOSVIT MAS 2022