fbpx

Mas machine monitor

SW produkt společnosti KOVOSVIT MAS, umožňující sledování časového využití stroje včetně grafického reportingu.

Popis

Tímto produktem je software – MAS MACHINE MONITOR, který zákazníkovi umožňuje sledovat časové využití stroje během směny online, nebo umožňuje nahlédnout do historie provozních stavů a tak následně dělat opatření ve výrobě a logistice. To vše je možné ve vizualizačním programu, který je nainstalován v PC zákazníka.

Další funkcí je MAS GSM MONITOR – monitorování zvolených stavů stroje prostřednictvím sítě mobilního operátora na vybraná telefonní čísla formou SMS zprávy. Pracovník tak může ihned reagovat na událost, i když není zrovna přítomen u stroje.

Příklady událostí jsou – „stroj běží v cyklu“, „stroj je zapnut a nepracuje“, „stroj je v chybě“ nebo „stroj je vypnut“. Tyto údaje zpracovává externí modul a vysílá mobilní zprávy odpovědným osobám za provoz stroje. Stejně tak může odpovědná osoba poslat SMS, která se transformuje jako příkaz do stroje. Například „práce skončena – vypnout stroj“.

Dálková diagnostika v KOVOSVIT MAS nabízí zákazníkům:

MAS GSM MONITOR - Funkce GSM modulu:

MAS MACHINE MONITOR - Report využití stroje a sledování online prostřednictvím sítě:

Další funkce:

newsletter
sociální sítě

© KOVOSVIT MAS 2022