O SPOLEČNOSTI

Společnost má více jak 80 letou tradici ve výrobě a vývoji obráběcích strojů. Je nositelem mnoha ocenění za technický přínos ve vývoji obráběcích strojů v České republice. Svým výrobním sortimentem se orientuje hlavně na subdodavatele pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský průmysl. KOVOSVIT MAS nabízí svým zákazníkům komplexní služby, individuální řešení, flexibilitu, výrobky té nejvyšší kvality.

Historie KOVOSVIT MAS

Počátky vzniku společnosti KOVOSVITU MAS se datují k červnu 1939, kdy byla zahájena výstavba Baťových závodů v Sezimově Ústí. Téměř o půl roku později, v prosinci roku 1939 začala výroba prvních obráběcích strojů. Přibližně v této době také vzniklo logo – značka MAS, což tehdy znamenalo Moravské a Slovenské strojírny (obdobný závod byl postaven v té době i na Slovensku). Od roku 1940 disponuje společnost vlastní slévárnou, která zde aktivně funguje do dnešní doby. V následujícím období byla do Sezimova Ústí ze Zlína přesunuta výroba revolverových a hrotových soustruhů a radiální vrtačky. Od roku 1945 se pak rozvíjí výroba radiálních vrtaček vlastního vývoje. Jako doplňkový produkt byla zavedena v období 1941 – 1942 i výroba jízdních kol.

V roce 1949 vzniká národní podnik Kovosvit Sezimovo Ústí. V této době zde pracovalo již 1700 zaměstnanců. V 50. letech se podnik zabývá především výrobou horizontálních vrtaček a těžkých hoblovek. Dále byla zahájena výroba soustružnických automatů. S rozvojem elektroniky v 60. letech začíná samostatný vývoj a výroba numericky řízených strojů, označované jako NC stroje. V 80. letech slaví Kovosvit i mezinárodní úspěchy. Mnohé stroje získaly Zlatou medaili na mezinárodních veletrzích v Brně a v Lipsku. Průlomovým výrobkem se pak v této době stalo univerzální soustružnicko frézovací centrum MCSY 50 a MCSY 80. Kovosvit takto zvolenou koncepcí stroje předběhl svoji dobu.

V dalších letech pak dochází k postupnému zdokonalování těchto numericky řízených strojů.

Současnost KOVOSVIT MAS

KOVOSVIT MAS za poslední roky značně posílil svoji pozici na světovém strojírenském trhu a v současné době je lídrem ve výrobě multifunkčních obráběcích strojů v České republice.První polovina 90. let je ve znamení restrukturalizace podniku, hledání nových trhů a zásadní změnou výrobního sortimentu. Společnost se soustředila na vývoj a výrobu CNC strojů, jejichž řídicí systémy umožňují plně automatický provoz. S nástupem 21. století firma stále více reaguje na požadavky trhu a zákazníků zvyšováním produktivity a snižováním výrobních nákladů. Do výroby se dostaly víceosé stroje umožňující komplexní obrábění a stroje vyráběné na základě specifických požadavků zákazníka.

Celosvětová ekonomická krize se nevyhnula ani společnosti KOVOSVIT MAS. Zlomovým rokem pro růst pak byl rok 2011, kdy se dostala z krize a z červených čísel do černých a v oblasti ekonomických výsledků KOVOSVIT MAS potvrdil 35% meziroční nárůst obratu. Od zmíněného roku začala společnost masivně investovat do výroby, inovativních technologií, rekonstrukce výrobních prostor, včetně administrativních.

Rok 2017 byl z pohledu KOVOSVIT MAS rokem inovací. Ze strojírenského veletrhu v Brně si přivezl zlatou medaili za stroj WeldPrint 5X, který umožňuje 3D tisk kovu a obrábění v jednom prostoru a který je výsledkem spolupráce společnosti s akademickou sférou.

Pandemie onemocnění covid-19 v roce 2020 ovlivnila celý svět a segment strojírenství byl jednou z nejvíce zasažených oblastí. Koronavirová opatření měla výrazný dopad na hospodaření mnoha firem, které byly nuceny přehodnocovat své strategie a tvořit rychlé akční plány. Bezprecedentní situaci se nevyhnuly ani společnosti skupiny KOVOSVIT MAS.Nicméně i přes významný pokles celosvětového hospodářství se KOVOSVITU MAS podařilo odlít 5 tisíc tun litiny a vyrobit 94 strojů. Ve finančním vyjádření společnost KOVOSVIT MAS Foundry vyinkasovala na tržbách 270 milionů korun a společnost KOVOSVIT MAS Machine Tools 572 milionů korun. V konečném důsledku na úrovni EBITDA firma KOVOSVIT MAS Foundry dosáhla zisku ve výši 4 milionů korun a společnost KOVOSVIT MAS Machine Tools zisku ve výši 35 milionů korun.Ve stejném roce došlo ke změně vlastníka. Společnost Industry Innovation podnikatele Michala Strnada prodala svůj majoritní podíl investičnímu fondu Trust Union Fund.

Obchodní strategie a aktivity KOVOSVIT MAS

Mezi klíčové odbytové trhy patří Česká republika a Slovensko. V zahraničí je to Společenství nezávislých států (SNS) a Polsko. Rozvoj nových odbytových teritorií a další aktivity na trzích jsou orientovány směrem na posílení pozice v EU a dále do Indie, Číny, Turecka a Spojených států. Co se týká struktury zakázek a subdodávek KOVOSVITU MAS, tak cca z 20 % produktů jde do automobilového průmyslu, 20% do energetiky a 50% do dalších odvětví strojírenství. Přes třetinu tržeb má společnost na domácím trhu, prodejní síť v 19 zemích. Pro rok 2021 společnost plánuje tržby ve výši 1,35 miliardy a investice 60 milionů korun.

Vize společnosti

KOVOSVIT MAS se chce především orientovat na potřeby zákazníka a pro-zákaznicky orientovaný přístup. K dosažení této strategie preferuje možnosti nabídnout zákazníkovi kompletní servis a řešení, které spočívá nejen v prodeji stroje, ale v přípravě technologií, servisu, financování a řízení výroby.

Společnost KOVOSVIT MAS má dlouholetou tradici ve výrobě obráběcích strojů. Je nositelem mnoha ocenění za technický přínos ve vývoji obráběcích strojů v České republice. Svým výrobním sortimentem se orientuje hlavně na subdodavatele pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský průmysl. Zákazníkům nabízí komplexní služby, individuální řešení, flexibilitu, výrobky té nejvyšší kvality a odpovídající servis. KOVOSVIT MAS si v minulosti, tak i v současné době klade za cíl vytvoření pevného a dlouhodobého vztahu se svými zaměstnanci, zákazníky a partnery.

Máte zájem o vlastní obráběcí stroj, služby slévárny nebo automatizaci svého podniku?