fbpx

O SPOLEČNOSTI

Společnost má více jak 80 letou tradici ve výrobě a vývoji obráběcích strojů. Je nositelem mnoha ocenění za technický přínos ve vývoji obráběcích strojů v České republice. Svým výrobním sortimentem se orientuje hlavně na subdodavatele pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský průmysl. KOVOSVIT MAS nabízí svým zákazníkům komplexní služby, individuální řešení, flexibilitu, výrobky té nejvyšší kvality.

Historie KOVOSVIT MAS

Počátky vzniku společnosti KOVOSVITU MAS se datují k červnu 1939, kdy byla zahájena výstavba Baťových závodů v Sezimově Ústí. Téměř o půl roku později, v prosinci roku 1939 začala výroba prvních obráběcích strojů. Přibližně v této době také vzniklo logo – značka MAS, což tehdy znamenalo Moravské a Slovenské strojírny (obdobný závod byl postaven v té době i na Slovensku). Od roku 1940 disponuje společnost vlastní slévárnou, která zde aktivně funguje do dnešní doby. V následujícím období byla do Sezimova Ústí ze Zlína přesunuta výroba revolverových a hrotových soustruhů a radiální vrtačky. Od roku 1945 se pak rozvíjí výroba radiálních vrtaček vlastního vývoje. Jako doplňkový produkt byla zavedena v období 1941 – 1942 i výroba jízdních kol.

V roce 1949 vzniká národní podnik Kovosvit Sezimovo Ústí. V této době zde pracovalo již 1700 zaměstnanců. V 50. letech se podnik zabývá především výrobou horizontálních vrtaček a těžkých hoblovek. Dále byla zahájena výroba soustružnických automatů. S rozvojem elektroniky v 60. letech začíná samostatný vývoj a výroba numericky řízených strojů, označované jako NC stroje. V 80. letech slaví Kovosvit i mezinárodní úspěchy. Mnohé stroje získaly Zlatou medaili na mezinárodních veletrzích v Brně a v Lipsku. Průlomovým výrobkem se pak v této době stalo univerzální soustružnicko frézovací centrum MCSY 50 a MCSY 80. Kovosvit takto zvolenou koncepcí stroje předběhl svoji dobu.

V dalších letech pak dochází k postupnému zdokonalování těchto numericky řízených strojů.

Současnost KOVOSVIT MAS

KOVOSVIT MAS za poslední roky značně posílil svoji pozici na světovém strojírenském trhu a v současné době je lídrem ve výrobě multifunkčních obráběcích strojů v České republice.První polovina 90. let je ve znamení restrukturalizace podniku, hledání nových trhů a zásadní změnou výrobního sortimentu. Společnost se soustředila na vývoj a výrobu CNC strojů, jejichž řídicí systémy umožňují plně automatický provoz. S nástupem 21. století firma stále více reaguje na požadavky trhu a zákazníků zvyšováním produktivity a snižováním výrobních nákladů. Do výroby se dostaly víceosé stroje umožňující komplexní obrábění a stroje vyráběné na základě specifických požadavků zákazníka.

Celosvětová ekonomická krize se nevyhnula ani společnosti KOVOSVIT MAS. Zlomovým rokem pro růst pak byl rok 2011, kdy se dostala z krize a z červených čísel do černých a v oblasti ekonomických výsledků KOVOSVIT MAS potvrdil 35% meziroční nárůst obratu. Od zmíněného roku začala společnost masivně investovat do výroby, inovativních technologií, rekonstrukce výrobních prostor, včetně administrativních.

Rok 2017 byl z pohledu KOVOSVIT MAS rokem inovací. Ze strojírenského veletrhu v Brně si přivezl zlatou medaili za stroj WeldPrint 5X, který umožňuje 3D tisk kovu a obrábění v jednom prostoru a který je výsledkem spolupráce společnosti s akademickou sférou.

Pandemie onemocnění covid-19 v roce 2020 ovlivnila celý svět a segment strojírenství byl jednou z nejvíce zasažených oblastí. Koronavirová opatření měla výrazný dopad na hospodaření mnoha firem, které byly nuceny přehodnocovat své strategie a tvořit rychlé akční plány. Bezprecedentní situaci se nevyhnuly ani společnosti skupiny KOVOSVIT MAS. Nicméně i přes významný pokles celosvětového hospodářství se KOVOSVITU MAS podařilo odlít 5 tisíc tun litiny a vyrobit 94 strojů.

Obchodní strategie a aktivity KOVOSVIT MAS

Mezi klíčové odbytové trhy patří Česká republika a Slovensko. V zahraničí je to Společenství nezávislých států (SNS) a Polsko. Rozvoj nových odbytových teritorií a další aktivity na trzích jsou orientovány směrem na posílení pozice v EU a dále do Indie, Číny, Turecka a Spojených států.

Co se týká struktury zakázek a subdodávek KOVOSVITU MAS, tak cca z 20 % produktů jde do automobilového průmyslu, 20% do energetiky a 50% do dalších odvětví strojírenství. Přes třetinu tržeb má společnost na domácím trhu, prodejní síť v 19 zemích. 

Vize společnosti

KOVOSVIT MAS se především zaměřuje na potřeby zákazníka. Společnost má dlouholetou tradici ve výrobě obráběcích strojů. Je nositelem mnoha ocenění za technický přínos ve vývoji obráběcích strojů v České republice. Svým výrobním sortimentem se orientuje hlavně na subdodavatele pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský průmysl. Zákazníkům nabízí komplexní služby, individuální řešení, flexibilitu, výrobky té nejvyšší kvality a odpovídající servis. KOVOSVIT MAS vždy klade důraz na vytvoření pevného a dlouhodobého vztahu se svými zaměstnanci, zákazníky a partnery. 

Máte zájem o vlastní obráběcí stroj, služby slévárny nebo automatizaci svého podniku?

newsletter
sociální sítě

© KOVOSVIT MAS 2022