fbpx

Případová studie: zvažujeme, zda investovat do automatizace výroby daného dílce

Modelový příklad

Chceme vyrábět 60 000 dílců ročně, obráběných nejprve na soustružnickém centru SP 430 a následně dokončených na frézovacím centru MCV 1000. Zvažujeme, zda se investice vyplatí.

Bez robota
S robotem
Požadovaná výrobní kapacita za rok
60 000 ks
60 000 ks
Pracovní doba za rok (350 dní, 4 směny)
8 400 hod
8 400 hod
Efektivita výroby
62%
91%

Zavedení automatizace eliminuje prostoje operátorů. Robot má vždy připravený polotovar pro co nejrychlejší výměnu, čímž zvyšuje efektivitu výroby. Efektivita výroby je závislá na časech obrábění, manipulačních časech (robota nebo operátora) a seřizování strojů (výměna nástrojů atp.)

Výrobní čas stroje SP 430
12 min
12 min
Kalkulovaný počet strojů SP 430
2.5
1.7
Požadovaný počet strojů SP 430
3
2
Výrobní čas stroje MCV 1000
5.8 min / ks
5.8 min / ks
Kalkulovaný počet strojů MCV 1000
1.2
0.8
Požadovaný počet strojů MCV 1000
2
1
Požadovaný počet operátorů / směna
3
1
Roční plat (400 000 Kč / operátor)
4 800 000 Kč
2 544 192 Kč

Vzhledem k vyšší efektivitě výroby nám vychází nižší potřebný počet strojů a zároveň i nižší počet potřebných operátorů na směnu.

Investice do robotizace
4 250 000 Kč
Investice do strojů SP 430
13 590 000 Kč
9 060 000 Kč
Investice do strojů MCV 1000
7 446 000 Kč
3 723 000 Kč
Celková investice
21 036 000 Kč
17 033 000 Kč
Náklady na materiál
31 Kč / ks
31 Kč / ks
Nástroje + energie pro jeden kus
15 Kč / ks
15 Kč / ks
Požadovaná návratnost investice v letech
3
3
Cena / dílec
243 Kč
167 Kč
Rozdíl nákladů na obrobek
31,1 %

Ekonomické efekty automatizace:

newsletter
sociální sítě

© KOVOSVIT MAS 2022