fbpx

Historie společnosti

Firma reaguje na požadavky trhu a zákazníků – zvyšování produktivity a snižování výrobních nákladů. Do výroby se dostávají víceosé stroje umožňující komplexní obrábění součásti na jedno upnutí a stroje vyráběné na základě specifických požadavků zákazníka ROLLER 2800 a SPH 50 DS.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2002

2001

2000

První polovina 90. let je ve znamení restrukturalizace podniku, hledání nových trhů a zásadní změnou výrobního sortimentu. CNC řídicí systémy umožňují plně automatický provoz strojů. Je zavedena nová řada vertikálních obráběcích center řady MCV a univerzálních soustruhů s CNC řízením MASTURN.

1999

1995

1993

1992

1990

V roce 1983 bylo představeno univerzální soustružnické centrum MCSY 50 a MCSY 80. Tento stroj se stal inspirací pro cizí firmy a Kovosvit takto zvolenou koncepcí stroje předběhl svoji dobu. V letech 1983 – 86 získaly mnohé stroje Zlatou medaili na mezinárodních veletrzích, jako například v Brně a v Lipsku.

1988

1987

1986

1983

Rozvoj elektroniky nutí zavádět stroje s NC řízením.

1978

1975

1973

1971

1970

Od šedesátých let se Kovosvit zabývá výrobou programově řízených strojů.

1969

1967

1966

1963

1962

V roce 1952 byla zahájena výroba horizontálních vrtaček HVF 1600 a těžkých hoblovek HD 31. V tomto roce byla rovněž zahájena výroba jednovřetenových křivkových soustružnických automatů A 12, A 40 dle dokumentace Škoda. V roce 1956 je zahájena výroba přesné souřadnicové vyvrtávačky WKV 100 (do roku 1994 vyrobeno téměř 700 ks).

1959

1958

1956

1955

1954

1953

1952

1951

Z mateřského závodu ve Zlíně je přesunuta výroba revolverových a hrotových soustruhů a radiální vrtačky. Od roku 1945 pak následuje výroba radiálních vrtaček vlastního vývoje řady VR 2, VR 4, VR 6, VR 8. Jako doplňková výroba je zavedena v období 1941 – 1942 i výroba jízdních kol. V roce 1949 vzniká národní podnik Kovosvit Sezimovo Ústí, v této době zde pracovalo již 1700 zaměstnanců.

1946

1943

1942

1940

Výroba obráběcích strojů v Baťově obuvnickém Zlíně začala v roce 1936 a v poměrně krátkém čase byla vytvořena ucelená nabídka základního sortimentu. V roce 1938 se tato výroba ve Zlíně dostala do potíží se získáváním pracovních sil. Vedení firmy zvažovalo přenesení těžiště činnosti v tomto oboru do jiného regionu – na Slovensko. V této době dostala firma nové logo – značku MAS, která tehdy znamenala Moravské a Slovenské strojírny. Události ve druhé polovině roku však záměr pozastavily. Po rozdělení a okupaci Československa dalo vedení pokyn k vyhledání jiné lokality na území protektorátu.

Události po 15. březnu 1939 změnily význam značky MAS, která od té doby znamenala Moravské akciové strojírny. Ředitel strojíren MAS, pan Bohuslav Ševčík, nakonec vybral území v katastru Velkého dvora poblíž Sezimova Ústí. To také 5. června 1939 firma zakoupila pro stavbu nového závodu.

1939

newsletter
sociální sítě

© KOVOSVIT MAS 2022