fbpx

POLITIKA KVALITY

Skupina společností KOVOSVIT, jako přední evropský výrobce, dodavatel obráběcích strojů, technologií obrábění a výrobce odlitků z šedé a tvárné litiny je si plně vědoma, že systém řízení dle mezinárodně uznávaného standardu normy ČSN EN ISO 9001 tvoří základ pro kontinuální růst společností, vytváří podmínky pro zdokonalování se ve všech oblastech činnosti, podporuje setrvalý rozvoj kvality výrobků a služeb.

Aktivní rozvoj Systému řízení kvality (QMS) je nedílnou integrální součástí řízení společnosti a je managementem aktivně aplikován do všech externích vztahů, tj. do vztahů se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci i státní správou a samosprávou.

Představenstva společností KOVOSVIT spolu s výkonnými vedeními, na základě toho přijímají závazky poskytovat výrobky a služby v souladu s požadavky zákazníků vždy na vysoké technické a technologické úrovni při současném zachování vzájemné výhodnosti obchodních vztah a souběžného trvalého zlepšování jakosti svých výrobků a služeb.

K zavedení výše uvedeného představenstva spolu s vedeními společností stanovují cíle, cílové hodnoty a programy, zajišťují periodickou kontrolu plnění cílů a při odchylkách a neplnění zavádějí opatření k nápravě. Hlavní principy politiky jakosti jsou:

Od všech zaměstnanců společností Představenstva spolu s výkonnými vedeními očekávají přijetí a naplňování výše uvedených principů Politiky kvality. Dále je úkolem všech zaměstnanců výše uvedené principy trvale aplikovat při své každodenní činnosti ve firmě.

Dokumenty kvality

Certifikát Machine tools – CZ
499,10 KB
newsletter
sociální sítě

© KOVOSVIT MAS 2022