fbpx

Dálková diagnostika

Dálková diagnostika je analýza stavu stroje prostřednictvím komunikačního software diagnostikem. Naše dálková diagnostika obsahuje i další zajímavé produkty pro zákazníka.

Popis produktu

Dálková diagnostika je analýza stavu stroje prostřednictvím komunikačního software diagnostikem. Tento komunikační software je poskytován výrobcem daného řídicího systému stroje. Pomocí komunikačního software se na dálku (dnes především prostřednictvím internetu) zpřístupňuje obrazovka a dialogové menu řídicího systému. Samotný komunikační software v sobě nezahrnuje žádné nástroje diagnostiky. Diagnostik pouze na dálku využívá interních diagnostických možností řídicího systému.

Do počítače diagnostika se zpřístupňuje obrazovka a dialogové menu CNC na libovolnou vzdálenost. Diagnostik nejen monitoruje aktuální stav stroje přes jeho obrazovku, ale pomocí klávesnice svého počítače ovládá menu CNC, přenáší oboustranně prakticky veškerá data a pomocí funkce CHAT vede s obsluhou dialog. Při analýze závady stroje využívá diagnostik všech v CNC integrovaných diagnostických funkcí.

Hlavní důvod použití této funkce je získat reálné údaje o stavu stroje bezprostředně poté, co zákazník ohlásil závadu. Tím se vyloučí nepřesné písemné nebo slovní interpretace zákazníka, které mohou odvést servis od skutečné příčiny závady. Analýza závady může proběhnout ihned po jejím vzniku školeným diagnostikem. Diagnostik navíc může ovlivňovat data CNC a tím závadu potlačit či optimalizací úplně odstranit.

Cílem Dálkové diagnostiky je zkrátit odstávku stroje tím, že následná servisní činnost je již přesně cílená. To s sebou přináší především redukci ztrát zákazníka, které vznikají odstávkou stroje.

newsletter
sociální sítě

© KOVOSVIT MAS 2022