fbpx

ROLLER 2800

Oběžný průměr bez využití naklápění osy B: 300 mm

Max.síla válečkování bez využití naklápění osy B: 50 kN

Max. hmotnost obrobku: 1 000 kg

Výkon S1: 11 kW

Speciální stroj ROLLER 2800 CNC je skeletem stroje odvozen ze standardního soustružnického stroje MASTURN 70/3000 CNC. Funkce stroje spočívá v technologii tváření za studena - válečkování válcových, kuželových a přechodových rádiusových ploch hřídelových součástí např. náprav vozidel. Tato funkce mimo jiné předurčuje oblast použití stroje pro specializovanou výrobu součástí s využitím technologie zpevnění povrchu a to vždy kolmým směrem válečkovacího nástroje k povrchu materiálu pomocí mechanismu naklápění osy B řízené CNC systémem.
Aretace natočení válečkovacích hlav v dané poloze je zabezpečena pohonem se samosvornými šnekovými převodovkami.
Zařízení pro válečkování je umístěno na podélném suportu. Suport se pohybuje pomocí CNC řízené osy Z po loži stroje v podélném směru. Pohyb v ose X je realizován hydraulicky dvěma proti sobě umístěnými pinolemi válečkovacích hlav, do kterých se upínají vlastní válečkovací nástroje. Plynulé změny tlaku na válečkovací nástroje lze měnit v programu během pracovního cyklu. Systém umožňuje nepřímé nezávislé měření válečkovací síly, zaznamenávání a archivaci dat procesu válečkování.

Máte zájem o vlastní obráběcí stroj, služby slévárny nebo automatizaci svého podniku?

newsletter
sociální sítě

© KOVOSVIT MAS 2022