fbpx

WHISTLEBLOWING – zákon o ochraně oznamovatelů

Ode dne 01. 08. 2023 vstupuje v účinnost nový zákon č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který zaměstnavatelům stanoví povinnost přijímat a vyřizovat oznámení zaměstnanců a dalších osob oznamujících možné protiprávní jednání u zaměstnavatele.

Nová pravidla dopadají pouze na oznámení o vybrané protiprávní činnosti a nejsou tedy prostorem pro řešení jakýchkoli jiných stížností a připomínek zaměstnanců týkajících se např. podnětů k vylepšení standardu pracovních podmínek nebo zvýšení odměňování.

Oznámení o možném protiprávním jednání:

  • má znaky trestného činu
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí alespoň 100 000 Kč
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU ve vybrané oblasti (finanční služby, daně z příjmů právnických osob, ochrany spotřebitele, ochrany životního prostředí, bezpečnosti dopravy/přepravy, ochrany finančních zájmů EU, ochrany hospodářské soutěže….)

Smyslem a účelem nové právní úpravy je eliminace příprav, pokusů a páchání vybrané protiprávní činnosti a ochrana oznamovatelů a dalších chráněných osob před odvetnými opatřeními.

Za vědomě nepravdivé oznámení hrozí oznamovateli sankce do výše 50 000 Kč.

Celé znění zákona č.171/2023 Sb. a jeho detailní specifikaci naleznete zde Zákony pro lidi .

V souvislosti s výše uvedeným máme zavedený a zprovozněný vnitřní oznamovací systém zaměstnavatele – oznam.to, který dodává firma LEXNOVA, s.r.o.

PIN: W2A6

newsletter
sociální sítě

© KOVOSVIT MAS 2022